Bảng giá $ /1000 lượt xem

Tùy theo từng Quốc gia thì mỗi 1000 lượt xem Rút Gọn Link sẽ chi trả với giá khác nhau, Ví dụ có những Quốc gia có giá Views rất cao như Netherlands là 264.000đ / 1000 views, ở Úc là 220.000đ / 1000 views, ở Anh là 198.000đ / 1000 views, ở Việt Nam là 63.800đ / 1000 views, thấp hơn so với các nước khác, hệ thống sẽ tự nhận dạng IP từ Quốc gia nào và tính toán chính xác số tiền mà bạn kiếm được một cách minh bạch

Vui lòng xem bảng giá nhấp chuột của chúng tôi phía dưới. Thu nhập của bạn sẽ được tính nếu khách truy cập thỏa các điều kiện sau :

Nếu khách truy cập của bạn không thỏa các điều kiện trên, hệ thống của chúng tôi sẽ không tính và bạn sẽ mất thu nhập

Cổng thanh toán đang hỗ trợ :

Mô tả gói / Quốc gia Nhận được mỗi 1000 lượt nhấp chuột
Desktop Mobile / Tablet
Netherlands 264.000đ 264.000đ
Australia 220.000đ 220.000đ
United Kingdom 198.000đ 198.000đ
New Zealand 176.000đ 176.000đ
United States 154.000đ 154.000đ
Ireland 154.000đ 154.000đ
Norway 143.000đ 143.000đ
Belgium 132.000đ 132.000đ
Saudi Arabia 132.000đ 132.000đ
Germany 132.000đ 132.000đ
France 132.000đ 132.000đ
Worldwide Deal(All Countries) 63.800đ 63.800đ
Vietnam 63.800đ 63.800đ